XE ĐIỆN CHỞ HÀNG

Xe điện chở hàng BD20/25/30 và BD10S/15S Xinlin có tải trọng kéo từ 2 tấn đến 3 tấn. Sản phẩm xe điện kéo được ứng dụng để chở hàng. Sản phẩm được nhiều công ty sản xuất sử dụng.

Hiện nay sản phẩm này đã được Cty chúng tôi nhập khẩu và phân phối lại đến 01 số đại lý và người tiêu dùng.

Loại xe chở hàng này có thể có thùng và cacbin thùy vào nhu cầu của Qúy khách.

xe điện xilin,

mỗi trang
XE ĐIỆN CHỞ HÀNG BD XILIN

XE ĐIỆN CHỞ HÀNG BD XILIN

Xe điện chở hàng BD - Xinlin có tải trọng chở từ 2 tấn đến 3 tấn. Sản phẩm xe điện kéo được ứng dụng để kéo hàng. Sản phẩm được nhiều công ty sản xuất sử dụng. Hiện nay sản phẩm này đã được Cty chúng tôi nhập khẩu và phân phối lại đến 01 số đại lý và người tiêu dùng.

Top

   (0)